Diposkan pada Islamic Section

DAJJAL

DAJJAL

Kenalilah Si Pendusta Akhir Zaman

Disusun oleh : Ibnu Syamsi as-Salafi

 

S

ekarang ini umat Islam sering digegerkan dengan orang-orang & aliran-aliran yang aneh bin nyelenah. Ketika Muasilamah muncul mengaku sebagai Nabi, umat Islam geger, walaupun akhirnya kedok Musailamah begitu mudah terungkap.

Meski demikian muncul lagi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi yang lainnya seperti Thulaihah & Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan yang sedang booming saat ini adalah Lia Aminudin yang mengaku menikah dengan malaikat Jibril / sebagai malaikat jibril, & mengatakan bahwa Isa bin Maryam telah turun & ada di dalam kelompoknya. Yang sangat memprihatinkan ialah bahwa baru orang-orang yang seperti itu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa & telah jelas, serta lengkap… sesatnya, ternyata banyak dari saudara-saudari kita yang menyambut panggilan mereka.

Di akhir zaman nanti, tidak hanya Nabi palsu yang bikin geger, akhir zaman nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, yang dia memiliki diizinkan untuk memiliki sebagian kemampuan Tuhan. Bagaimanakah tentang perusak akhir zaman ini? Selamatkan diri kalian dengan mengenali ciri-cirinya :

 

G MUNCULNYA DAJJAL,TANDA BESAR HARI KIAMAT

 

1

Dari Hudzaifah bin Usaid Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam menghampiri kami sementara kami sedang berbincang-bincang, lalu beliau bersabda, “Apa yang sedang kalian perbincangkan?” Mereka menjawab, “Kami sedang memperbincangkan tentang kiamat.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda.” Beliau Salallahu ‘Alaihi Wasallam menyebutkan asap, Dajjal, daabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya’juj & Ma’juj, 3 gerhana, gerhana di sebelah Timur, gerhana di sebelah Barat, gerhana di Jazirah Arab, & terakhir api yang akan menggiring manusia ke Mahsyar (satu tempat berkumpul).” (HR.Muslim)

 

G PERINTAH BERBEKAL DENGAN AMAL SHALIH SEBELUM MUNCULNYA DAJJAL

Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Bergegaslah melakukan amal sebelum datangnya enam perkara, yakni terbitnya matahari dari Barat, atau Dajjal, atau asap, atau daabbah, atau kematian kalian, atau kiamat masal.” (HR.Muslim)

 

G DAJJAL ADALAH MANUSIA

Dari  Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhu berkata: “Suatu hari Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam mengingatkan tentang Dajjal di tengah kumpulan para sahabat beliau bersabda: “Allah ‘Azza Wa Jalla tidak buta sebelah, ketahuilah sesungguhnya Al-Maasih Dajjal itu buta mata sebelah kanan.” Beliau juga bersabda: “Tadi malam diperlihatkan kepadaku dalam mimpi di dekat ka’bah, aku melihat seseorang yang buta mata kanannya, seperti orang yang pernah aku lihat yaitu Ibnu Qathn, lalu aku bertanya, siapakah ini?” orang itu menjawab: ”Al-Maasih Dajjal.” (HR.Muslim)

 

G PARA NABI MEMPERINGATKAN UMAT MEREKA DARI FITNAH DAJJAL

Dari Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Tiadalah Allah mengutus seorang Nabipun kecuali pasti para Nabi itu telah memperingatkan kaumnya dari orang yang buta sebelah lagi pendusta, ingatlah sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, sementara Rabb kalian tidak buta sebelah, & tertulis diantara dua mata Dajjal Kaf Fa Ra.” (HR.Bukhari & Muslim)

 

Ketika Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam menemui Zainab binti Jahsy, tiba-tiba beliau bersabda: “Celaka bagi orang Arab karena keburukan yang telah dekat! Pada hari ini tembok penghalang Ya’juj & Ma’juj telah terbuka seperti ini.” & beliau membuat lingkaran dengan dua jarinya yaitu ibu jari & telunjuk.” (HR.Bukhari & Muslim)

 

G

2

BERATNYA FITNAH DAJJAL

Dari Imran bin Husain Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada mahluk sejak Adam hingga hari kiamat yang lebih besar [fitnahnya] daripada Dajjal.” (HR.Muslim)

 

Dari Abu Umamah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya tidak pernah ada fitnah di muka bumi yang lebih besar dari pada fitnah Dajjal, semenjak Allah tempatkan anak cucu Adam.” (HR.Ibnu Majah)

 

G SIFAT-SIFAT DAJJAL

Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam barsabda: “Kemudian tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki yang berambut keriting, buta sebelah mata kanannya, seakan matanya seperti anggur yang tak bercahaya, lalu aku bertanya kepadanya, siapakah ini? Maka dijawab, ‘Al-Masih Dajjal’” (HR.Bukhari & Muslim)

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan: “Tertulis di antara kedua mata Dajjal ‘KAAFIRUN’, kemudian Nabi Salallahu ‘Alaihi Wasalam mengejanya kaf fa ra yang bisa dibaca oleh semua kaum muslimin.”

Disebuatkan pula dalam riwayat yang lain: “baik yang bisa menulis / tidak bisa menulis.”

 

Dari Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Saya ingin memberitahukan kalian tentang Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu pendek badannya, sombong, keriting, & buta sebelah matanya.” (HR.Abu Dawud)

 

G DI ANTARA FITNAH-FITNAH DAJJAL

 

3

Dari Hudzaifah bin Usaid Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sungguh aku lebih tau daripada Dajjal tentang apa yang dibawa sendiri oleh Dajjal. Dajjal membawa dua sungai, salah satunya terlihat mata sebagai air yang putih & yang lainnya terlihat mata sebagai api yang membara. Maka jika salah seorang mendapatinya, hendaklah ia mendekati sungai yang terlihat seperti api, hendaklah ia memejamkan mata & menenggelamkan kepalanya lalu hendaklah ia minum darinya karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin.” (HR.Muslim)

Dalam riwayat lain:  “Dajjal membawa surga & neraka. Maka nerakanya Dajjal adalah surga & surganya adalah neraka.”

 

Dari An-Nawwas bin Sam’an berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Lalu Dajjal mendatangi suatu kaum & mendakwahi mereka, kemudian orang-orang itu percaya & menyambut seruannya. Lalu Dajjal menyuruh langit sehingga menurunkan hujan & menyuruh bumi sehingga menumbuhkan tumbuhan, lalu ternak mereka dalam keadaan paling gemuk, kelenjar susunya menampung susu terbanyak & dalam keadaan paling kenyang. Lalu Dajjal mendatangi kaum lainnya& mengajak mereka. Mereka menolak ajakan Dajjal, sehingga Dajjal berpaling dari mereka, lalu pagi harinya kaum yang menolak ajakan Dajjal ini tertimpa kelaparan, tidak ada sedikitpun harta di tangan mereka.” (HR. Muslim)

 

Dari Abu Umamah Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Diantara fitnah Dajjal adalah dia mengatakan kepada seseorang lelaki Badui, ‘Bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan kedua orang tuamu yang sudah mati, apakah kamu akan percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?’ orang itu menjawab,’Ya’. Lalu dua setan menjelma dalam wujud Ibu & Bapak orang itu & berkata, ‘Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia Tuhanmu.” (HR. Ibnu Majah)

 

G PENGIKUT DAJJAL

Dari Anas bin Malik Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Dajjal diikuti 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, mereka mengenakan jubah.” (HR. Muslim)

 

Dari Abdullah bin Umar Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Dajjal akan mendatangi wilayah ini (dekat Madinah). Lalu kebanyakan orang yang menyambut seruan Dajjal adalah kaum perempuan. Sampai-sampai seorang laki-laki mendatangi istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, bibinya, lalu dia mengikat mereka karena khawatir perempuan-perempuan ini akan keluar menemui Dajjal.” (HR. Ahmad)

 

G LAMA DAJJAL DI MUKA BUMI & KECEPATAN JARAK TAMPUHNYA

Dari An-Nawwas bin Sam’an berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari celah antara Syam & Irak.” Kami (sahabat) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi?’. Beliau menjawab, ’40 hari, satu hari (pertama) lamanya seperti setahun, satu hari (kedua) seperti sebulan, sehari seperti (ketiga) sepekan & hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian.’ Kami bertanya: ‘ Wahai Rasulullah, ketika sehari serasa setahun, cukupkah bagi kami melakukan shalat sehari saja?’ Beliau menjawab: ‘Perkirakanlah waktunya.’ Kami bertanya: “Bagamana kecepatannya di bumi?” Beliau menjawab, ‘Seperti hujan yang ditiup angin kencang.‘” (HR.Muslim)

 

G TEMPAT MUNCULNYA DAJJAL

Dari Abu Bakar bin Khaththab Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Dajjal akan keluar dari bumi bagian Timur yang bernama Khurasan.” (HR. Ahmad)

 

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Sesungguhnya yang buta sebelah Dajjal, sumber kesesatan akan keluar dari arah Timur di zaman perseteruan & perpecahan menimpa manusia.” (HR.Ibnu Hibban)

 

Dari Anas Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan, dia akan diikuti oleh 70.000 orang yahudi” (HR.Ahmad)

 

G DAJJAL TIDAK MAMPU MEMASUKI

MEKKAH & MADINAH

Dari Anas bin malik Radiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada satu negeripun kecuali akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah & Madinah. Tidak ada satu celahpun di antara celah-celahnya kecuali dijaga oleh para malaikat, mereka berbaris menjaga kedua negeri tersebut. Kemudian Madinah & penduduknya mengalami gempa 3 kali, lalu Allah mengeluarkan semua orang munafik & orang kafir.” (HR. Bukhari & Muslim)

 

G FITNAH YANG HAMPIR SAMA

DENGAN FITNAH DAJJAL

Dari Asma Radiallahu ‘Anhu berkata dalam hadits tentang gerhana matahari, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada satupun yang belum pernah aku lihat, kecuali sudah aku lihat di tempatku ini termasuk surga & neraka. Dan sesungguhnya aku diberi wahyu bahwa kalian akan diuji di alam kubur seperti fitnah Dajjal.” (HR.Bukhari & Muslim)

 

G PERISTIWA-PERISTIWA MENJELANG MUNCULNYA DAJJAL

  1. Penaklukan Konstantinopel

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi hingga pasukan Romawi sampai ke A’maq & Dabiq, lalu kaum muslimin dari Madinah yang merupakan penduduk bumi terbaik ketika itu, keluar menghadang mereka. Ketika mereka saling berhadapan, pasukan Romawi mengatakan: ‘Biarkanlah kami berhadapan dengan orang-orang yang menghina kami, kami akan menghabisi mereka!’ Kaum muslimin menjawab: ‘Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian berhadapan dengan saudara kami.’ Lalu kaum muslimin memerangi mereka. Sepertiga dari kaum muslimin melarikan diri dari peperangan, mereka tidak akan diampuni oleh Allah & sepertiga gugur sebagai syuhada’ terbaik di sisi Allah & sepertiga menang, mereka tidak pernah terkena fitnah. Lalu kaum muslimin berhasil menguasai Konstantinopel. Ketika kaum muslimin sedang membagi harta rampasan perang & mereka & mereka meletakkan senjata-senjata di bawah pohon Zaitun, tiba-tiba setan berteriak kepada mereka: “Sesungguhnya Al-Masih telah mengganti posisi kalian pada keluarga kalian.” Lalu mereka keluar, ternyata berita itu bohong. Ketika mereka memasuki wilayah Syam,dia keluar.

 

5

4

6

Ketika mereka bersiap-siap untuk perang, mereka merapatkan barisan, tiba-tiba terdengar iqamat shalat dikumandangkan, lalu Isa bin Maryam turun & mengimami mereka. Ketika musuh Allah (Dajjal) melihatnya, maka dia meleleh seperti garam yang meleleh dalam air. Kalau seandainya Isa membiarkan Dajjal, niscaya dia akan terus meleleh lalu binasa, akan tetapi Allah hendak membinasakan nya melalui tangn Isa. Kemudian Isa memperlihatkan kaum muslimin darah Dajjal yang di tombaknya.” (HR.Muslim)

 

  1. Tahun-Tahun Penuh Tipu Daya

Dari Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: ”Sesungguhnya menjelang datangnya Dajjala ada beberapa tahun yang penuh tipu daya, pada tahun-tahun ini orang jujur dianggap dusta, pendusta dianggap jujur, orang yang amanah dianggap khianat & orang yang khianat dianggap amanah. Pada tahun-tahun ini Ruwaibidhah berbicara.” Rasulullah bertanya: ”Apakah Ruwaibidhah ini?” Beliau menjawab: “Orang fasik yang berbicara tentang urusan umat.” (HR.Ahmad & Al-Bazzar)

 

  1. Tidak Ada Hujan & Tumbuh-Tumbuhan

Dari Abu Umamah Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Sesungguhnya menjelang munculnya Dajjal, ada tiga tahun yang sangat sulit. Pada masa itu manusia tertimpa musibah kelaparan yang parah. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga hujannya & memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Kemudian pada tahun kedua Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan dua pertiga hujannya & Allah memerintahkan bumi untuk menahan dua pertiga tumbuhannya. Kemudian pada tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit agar menahan hujan seluruhnya sehingga tidak ada satu tetes hujanpun yang turun & Allah memerintahkan kepada bumi agar menahan tumbuhan seluruhnya, sehingga tidak ada satupun tanaman hijau yang tumbuh. Pada saat itu tidak ada satupun hewan berkuku yang masih hidup kecuali yang dikehendaki Allah.” Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam ditanya: “Apa yang bisa membuat manusia bertahan hidup pada masa itu?” Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam menjawab: “Tahlil, takbir & tahmid. Allah memberikan balasan kepada mereka seakan mereka makan.”

 

G SYAHID TERTINGGI DI SISI ALLAH

Dari Abu Said Al Khudri ia berkata: “Suatu hari Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam pernah bercerita kepada kami suatu cerita panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami adalah: Dajjal akan datang, tetapi ia diharamkan memasuki jalan-jalan Madinah, kemudian ia tiba di tanah lapang tandus yang berada dekat Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia atau termasuk manusia yang terbaik menemuinya & berkata, ’Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam kepada kami.’ Dajjal berkata (kepada para pengikutnya), ‘Bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi, apakah kamu masih meragukan perihal (ketuhanan) ku?’ Mereka berkata, ‘Tidak!’ Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Ketika telah dihidupkan , lelaki itu berkata, ‘Demi Allah aku sekarang lebih yakin tentang dirimu dari sebelumnya.’ Maka Dajjal itu hendak membunuhnya kembali, namun ia tidak kuasa melakukannya.” (HR. Muslim)

 

 

9

8

7

Dari Abu Sa’id Al-Khudriy Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Tiba-tiba seorang mukmin melihat Dajjal & berkata: ‘wahai manusia, inilah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam, lalu Dajjal memerintahkan agar orang ini dibelah, dia mengatakan: ‘Tangkap & belahlah ia! ’ Lalu seluruh punggung & perutnya dihujani pukulan. Lalu Dajjal mengatakan: ‘Apakah kamu beriman kepadaku?’ Orang ini menjawab: ‘Engkau pendusta!’ Lalu Dajjal memerintahkan agar dia dibelah dengan gergaji dari ubun-ubun sampai terpisah kedua kakinya. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potongan ini & mengatakan: ‘Bangunlah!’ Lalu orang ini berdiri tegak; Dajjal bertanya: ‘Apakah kamu masih tidak beriman kepadaku?’ Orang ini menjawab: ‘Saya semakin yakin tentangmu.’ Kemudian orang ini mengatakan: ‘Wahai manusia, sesungguhnya dia tidak bisa melakukan ini kepada orang lain setelahku.’ Lalu Dajjal menangkapnya & hendak menyembelihnya. Akan tetapi Allah meletakkan tembaga di antara leher sampai tulang selangkanya, sehingga Dajjal tidak mampu menyembelihnya. Lalu Dajjal memegang kedua tangan & kakinya, lalu dilemparkan. Dia mengira telah melemparnya ke neraka, padahal dia terlempar ke dalam jannah. Inilah orang yang paling tinggi nilai syahidnya di sisi Allah Rabb Alam Semesta.” (HR.Muslim)

 

G TANDA-TANDA YANG DISEBUTKAN OLEH DAJJAL TENTANG WAKTU KELUARNYA

Rasulullah pernah bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian karena senang / benci. Aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dary, seorang pengikut Nashrani, telah berbaiat masuk Islam & ia bercerita kepadaku tentang suatu masalah yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian mengenai Masih ad-Dajjal. Ia bercerita bahwa ia pernah naik perahu bersama 30 orang lelaki dari daerah Lahm & Judzam yang terdiri atas orang-orang yang berpenyakit kulit & lepra. Lalu mereka terombang-ambing oleh ombak selama sebulan di laut. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan hingga sampai ke daerah terbenamnya matahari. Mereka duduk di sekitar perahu, lalu mereka memasuki pulau itu. Kemudian mereka bertemu dengan seekor binatang yang bulunya sangat lebat hingga tidak kelihatan mana depan & mana belakangnya. Mereka berkata kepada binatang itu, ’Celaka, binatang apa kamu?’ Binatang itu menjawab, ‘Aku adalah Al Jassasah’ Mereka bertanya, ‘Apakah Al Jassasah itu?’ Dia menjawab, ‘Wahai manusia, pergilah kalian menemui lelaki yang berada di dalam biara itu, karena ia sangat merindukan berita dari kalian.’ Kata Tamim, ‘Ketika binatang itu menjelaskan sosok orang yang ada di dalam biara, kami khawatir kalau-kalau itu adalah setan. Lalu kami bergegas hingga kami memasuki biara tersebut. Tiba-tiba di sana ada seorang laki-laki yang sangat besar & tegap tubuhnya, kedua tangannya dibelenggu ke kuduknya (tengkuk / belakang leher), antara kedua lututnya, & mata kaki di rantai dengan besi. Kami bertanya, ‘Siapakah engkau ini?’ Dia menjawab, ‘Kalian telah ditakdirkan untuk memberikan kabar kepadaku, karena itu beritahukanlah kepadaku siapa sebenarnya kalian ini?’ Mereka menjawab, ‘Kami adalah orang-orang dari Arab. Kami naik perahu & terkatung-katung di laut dipermainkan ombak selama satu bulan, kemudian kami terdampar di pulaumu ini Dajjal mengatakan: ‘Beritahukanlah aku tentang kurma di daerah Baisan?’ Kami bertanya, ‘Tentang apanya?’ Dia menjawab, ‘Aku bertanya kepada kalian tentang kurmanya apakah masih berbuah?’ Kami menjawab, ‘Ya’ Dajjal berkata, ‘Sesungguhnya hampir datang waktunya, dimana kurma itu tidak berbuah lagi. Dajjal mengatakan, ‘Beritahukanlah aku tentang danau Thabariyah?’ Kami bertanya ‘Tentang apanya?’ Dia bertanya, ‘Apakah ada airnya?’ Kami menjawab, ‘Airnya banyak sekali.’ Dia berkata, ‘Sesungguhnya hampir tiba waktunya, dimana airnya akan kering.’ Selanjutnya ia berkata lagi, ’Kabarkan kepadaku tentang mata air negeri ‘Ain Zughor.’ Kami berkata, ‘Tentang apanya?’ Dia menjawab, ‘Apakah sumbernya masih mengeluarkan air yang dapat digunakan penduduknya untuk menyiram tanamannya?’ Kami menjawab, ‘Airnya banyak sekali, & penduduknya masih menggunakannya untuk menyiram tanaman mereka.’ Dia berkata lagi, ‘Tolong beritahukan kepadaku tentang Nabi orang ummi, apakah yang dilakukannya?’ Kami menjawab, ‘Beliau telah berhijrah meninggalkan Makkah ke Yatsrib.’ Dia bertanya, ‘Apakah orang-orang Arab memeranginya?’ Kami menjawab, ‘Ya’ Dia bertanya lagi, ‘ Apakah yang dilakukan terhadap mereka?’ Lalu kami beritahukan bahwa beliau menolong orang-orang Arab yang mengikuti beliau & mereka mematuhi beliau. Dia bertanya, ‘Apakah benar demikian?’ Kami menjawab, ‘Benar’ Dia berkata, ‘Ketahuilah bahwasannya lebih baik bagi mereka untuk mematuhinya. Perlu saya beritahukan kepada kalian bahwa saya adalah Al Masih (Ad Dajjal), & hampir tiba waktunya saya diizinkan keluar, yang nantinya saya akan berkelana di muka bumi, maka tidak ada satu desapun melainkan saya singgahi selama 40 malam Makkah & Thaibah (Madinah), karena kedua kota ini diharamkan atas saya. Setiap saya hendak memasuki salah satunya, saya dihadang oleh seorang malaikat yang menjaganya.”

Shabiyah Fatimah binti Qais yang meriwayatkan hadits ini lalu berkata: “Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda sembari mencocokkan tongkat kecilnya di mimbar, ‘Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah,’ Yakni Madinah. ‘Ingatlah, bukankah aku telah memberitahukan kepadamu mengenai hal itu?’ Orang-orang menjawab, ‘Ya’ Selanjutnya beliau bersabda, ‘Saya heran terhadap cerita Tamim yang sesuai dengan apa yag telah saya ceritakan kepada kalian, juga tentang kota madinah & Makkah. Ketahuilah berada di laut Syam & laut Yaman. Oh tidak, tetapi dia akan datag dari arak Timur, dari arah Timur, dari arah Timur’ & beliau menunjuk ke arah Timur.” (HR. Muslim)

 

G DAJJAL, PENDUSTA TERAKHIR

Dari Jabir bin Samrah Radhiallahu ‘Anhu bahwasanya Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Sesungguhnya menjelang Kiamat banyak muncul para pendusta, maka waspadalah terhadap mereka.” (HR.Muslim)

 

Dari Samrah bin Jundub Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Sesungguhnya demi Allah, Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar 30 pendusta. Yang paling terakhir adalah pendusta yang buta sebelah matanya lagi pendusta.” (HR.Ahmad)

 

G KEBINASAAN DAJJAL

Dari An-Nawwas bin Sam’an Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Ketika Allah telah mengutus Isa bin Maryam, dia turun di dekat menara putih sebelah timur Damaskus lalu Isa memburu Dajjal hingga Isa menemukannya di daerah Babu Ludd & berhasil membunuhnya.” (HR.Muslim)

 

K

eluarbiasaan yang ada pada diri Dajjal tersebut benar adanya, bukan hiasan cerita dongeng, bukan pula sebuah khayalan. Hal-hal luar biasa tersebut memang ada pada diri Dajjal sebagai ujian & cobaan bagi iman manusia di akhir zaman nanti. Di antara kiat-kiat selamat dari Dajjal adalah :

G  Menghapal Awal Surat Al-Kahfi

Dari Abu Darda’ bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Barangsiapa menghapal sepuluh ayat bagian awal surat Al-Kahfi, dia terselamatkan dari Dajjal.” (HR.Muslim)

 

Dari hadits An-Nawwas bin Sam’an Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Maka barang siapa bertemu Dajjal, maka hendaklah dia membacakan ayat-ayat pembukaan surat Al-Kahfi.” (HR.Muslim)

 

Dan dalam riwayat Abu Dawud:

“Sesungguhnya ayat-ayat itu adalah penyelamat kalian dari fitnahnya.”

 

Kenalilah Si Pendusta Akhir Zaman

DAJJAL

Disusun oleh : Ibnu Syamsi as-Salafi

ekarang ini umat Islam sering digegerkan dengan
orang-orang & aliran-aliran yang aneh bin nyelenah.
Ketika Muasilamah muncul mengaku sebagai
Nabi, umat Islam geger, walaupun akhirnya kedok
Musailamah begitu mudah terungkap.
Meski demikian muncul lagi orang-orang yang
mengaku sebagai Nabi yang lainnya seperti Thulaihah
& Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan yang sedang booming
saat ini adalah Lia Aminudin yang mengaku menikah
dengan malaikat Jibril / sebagai malaikat jibril, &
mengatakan bahwa Isa bin Maryam telah turun & ada
di dalam kelompoknya. Yang sangat memprihatinkan
ialah bahwa baru orang-orang yang seperti itu yang
tidak memiliki kemampuan apa-apa & telah jelas, serta
lengkap… sesatnya, ternyata banyak dari saudara-
saudari kita yang menyambut panggilan mereka.
Di akhir zaman nanti, tidak hanya Nabi palsu
yang bikin geger, akhir zaman nanti akan ada orang
yang mengaku sebagai Tuhan, yang dia memiliki
diizinkan untuk memiliki sebagian kemampuan Tuhan.
Bagaimanakah tentang perusak akhir zaman ini?
Selamatkan diri kalian dengan mengenali ciri-cirinya :

G MUNCULNYA DAJJAL,TANDA BESAR HARI
KIAMAT
Dari Hudzaifah bin Usaid Radiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam menghampiri
kami sementara kami sedang berbincang-bincang,
lalu beliau bersabda, “Apa yang sedang kalian
perbincangkan?” Mereka menjawab, “Kami sedang
memperbincangkan tentang kiamat.” Beliau bersabda:

melihat 10 tanda.” Beliau Salallahu ‘Alaihi Wasallam
menyebutkan asap, Dajjal, daabbah, terbitnya matahari dari
barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya’juj & Ma’juj,
3 gerhana, gerhana di sebelah Timur, gerhana di sebelah
Barat, gerhana di Jazirah Arab, & terakhir api yang akan
menggiring manusia ke Mahsyar (satu tempat berkumpul).”
(HR.Muslim)

G PERINTAH BERBEKAL DENGAN AMAL SHALIH
SEBELUM MUNCULNYA DAJJAL
Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:
“Bergegaslah melakukan amal sebelum datangnya enam
perkara, yakni terbitnya matahari dari Barat, atau Dajjal,
atau asap, atau daabbah, atau kematian kalian, atau kiamat
masal.” (HR.Muslim)

G DAJJAL ADALAH MANUSIA
Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhu berkata: “Suatu
hari Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam mengingatkan
tentang Dajjal di tengah kumpulan para sahabat beliau
bersabda: “Allah ‘Azza Wa Jalla tidak buta sebelah,
ketahuilah sesungguhnya Al-Maasih Dajjal itu buta mata
sebelah kanan.” Beliau juga bersabda: “Tadi malam
diperlihatkan kepadaku dalam mimpi di dekat ka’bah, aku
melihat seseorang yang buta mata kanannya, seperti orang
yang pernah aku lihat yaitu Ibnu Qathn, lalu aku bertanya,
siapakah ini?” orang itu menjawab: ”Al-Maasih Dajjal.”
(HR.Muslim)

G PARA NABI MEMPERINGATKAN UMAT
MEREKA DARI FITNAH DAJJAL
Dari Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda:
“Tiadalah Allah mengutus seorang Nabipun kecuali pasti
para Nabi itu telah memperingatkan kaumnya dari orang
yang buta sebelah lagi pendusta, ingatlah sesungguhnya
Dajjal itu buta sebelah, sementara Rabb kalian tidak buta
sebelah, & tertulis diantara dua mata Dajjal Kaf Fa Ra.”
(HR.Bukhari & Muslim)

menemui Zainab binti Jahsy, tiba-tiba beliau bersabda:
“Celaka bagi orang Arab karena keburukan yang telah dekat!
Pada hari ini tembok penghalang Ya’juj & Ma’juj telah
terbuka seperti ini.” & beliau membuat lingkaran dengan dua
jarinya yaitu ibu jari & telunjuk.” (HR.Bukhari & Muslim)

G BERATNYA FITNAH DAJJAL
Dari Imran bin Husain Radiallahu ‘Anhu berkata,
2
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak
ada mahluk sejak Adam hingga hari kiamat yang lebih besar
[fitnahnya] daripada Dajjal.” (HR.Muslim)

Dari Abu Umamah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi
Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Wahai manusia,
sesungguhnya tidak pernah ada fitnah di muka bumi
yang lebih besar dari pada fitnah Dajjal, semenjak Allah
tempatkan anak cucu Adam.” (HR.Ibnu Majah)

G SIFAT-SIFAT DAJJAL
Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasalam barsabda: “Kemudian tiba-tiba
saya melihat seorang laki-laki yang berambut keriting, buta
sebelah mata kanannya, seakan matanya seperti anggur yang
tak bercahaya, lalu aku bertanya kepadanya, siapakah ini?
Maka dijawab, ‘Al-Masih Dajjal’” (HR.Bukhari & Muslim)
Dalam sebuah riwayat lain disebutkan: “Tertulis di
antara kedua mata Dajjal ‘KAAFIRUN’, kemudian Nabi
Salallahu ‘Alaihi Wasalam mengejanya kaf fa ra yang bisa
dibaca oleh semua kaum muslimin.”
Disebuatkan pula dalam riwayat yang lain: “baik yang
bisa menulis / tidak bisa menulis.”

Dari Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Saya ingin
memberitahukan kalian tentang Dajjal. Sesungguhnya
Dajjal itu pendek badannya, sombong, keriting, & buta
sebelah matanya.” (HR.Abu Dawud)

G DI ANTARA FITNAH-FITNAH DAJJAL
Dari Hudzaifah bin Usaid Radiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

“Sungguh aku lebih tau daripada Dajjal tentang apa yang
dibawa sendiri oleh Dajjal. Dajjal membawa dua sungai,
salah satunya terlihat mata sebagai air yang putih & yang
lainnya terlihat mata sebagai api yang membara. Maka jika
salah seorang mendapatinya, hendaklah ia mendekati sungai
yang terlihat seperti api, hendaklah ia memejamkan mata
& menenggelamkan kepalanya lalu hendaklah ia minum
darinya karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin.”
(HR.Muslim)
Dalam riwayat lain: “Dajjal membawa surga & neraka.
Maka nerakanya Dajjal adalah surga & surganya adalah
neraka.”

Dari An-Nawwas bin Sam’an berkata, Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Lalu Dajjal
mendatangi suatu kaum & mendakwahi mereka, kemudian
orang-orang itu percaya & menyambut seruannya. Lalu
Dajjal menyuruh langit sehingga menurunkan hujan &
menyuruh bumi sehingga menumbuhkan tumbuhan, lalu
ternak mereka dalam keadaan paling gemuk, kelenjar
susunya menampung susu terbanyak & dalam keadaan paling
kenyang. Lalu Dajjal mendatangi kaum lainnya& mengajak
mereka. Mereka menolak ajakan Dajjal, sehingga Dajjal
berpaling dari mereka, lalu pagi harinya kaum yang menolak
ajakan Dajjal ini tertimpa kelaparan, tidak ada sedikitpun
harta di tangan mereka.” (HR. Muslim)

Dari Abu Umamah Radiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:
“Diantara fitnah Dajjal adalah dia mengatakan kepada
seseorang lelaki Badui, ‘Bagaimana pendapatmu
jika aku membangkitkan kedua orang tuamu yang
sudah mati, apakah kamu akan percaya bahwa aku
adalah Tuhanmu?’ orang itu menjawab,’Ya’. Lalu dua
setan menjelma dalam wujud Ibu & Bapak orang itu
& berkata, ‘Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia
Tuhanmu.” (HR. Ibnu Majah)

G PENGIKUT DAJJAL
Dari Anas bin Malik Radiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Dajjal
diikuti 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, mereka
mengenakan jubah.” (HR. Muslim)

Dari Abdullah bin Umar Radiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Dajjal
akan mendatangi wilayah ini (dekat Madinah). Lalu
kebanyakan orang yang menyambut seruan Dajjal
adalah kaum perempuan. Sampai-sampai seorang laki-
laki mendatangi istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya,
bibinya, lalu dia mengikat mereka karena khawatir
perempuan-perempuan ini akan keluar menemui Dajjal.”
(HR. Ahmad)

G LAMA DAJJAL DI MUKA BUMI & KECEPATAN
JARAK TAMPUHNYA
Dari An-Nawwas bin Sam’an berkata, Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya
Dajjal akan keluar dari celah antara Syam & Irak.” Kami
(sahabat) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, berapa lama
dia tinggal di muka bumi?’. Beliau menjawab, ’40 hari,
satu hari (pertama) lamanya seperti setahun, satu hari
(kedua) seperti sebulan, sehari seperti (ketiga) sepekan
& hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian.’ Kami
bertanya: ‘ Wahai Rasulullah, ketika sehari serasa
setahun, cukupkah bagi kami melakukan shalat sehari
saja?’ Beliau menjawab: ‘Perkirakanlah waktunya.’ Kami
bertanya: “Bagamana kecepatannya di bumi?” Beliau
menjawab, ‘Seperti hujan yang ditiup angin kencang.‘”
(HR.Muslim)

G TEMPAT MUNCULNYA DAJJAL
Dari Abu Bakar bin Khaththab Radiallahu ‘Anhu
berkata, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda: “Dajjal akan keluar dari bumi bagian Timur
yang bernama Khurasan.” (HR. Ahmad)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu berkata, aku
mendengar Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam
bersabda: “Sesungguhnya yang buta sebelah Dajjal, sumber
kesesatan akan keluar dari arah Timur di zaman perseteruan
& perpecahan menimpa manusia.” (HR.Ibnu Hibban)

Dari Anas Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Dajjal akan keluar
dari Yahudi Asbahan, dia akan diikuti oleh 70.000 orang
yahudi” (HR.Ahmad)

G DAJJAL TIDAK MAMPU MEMASUKI
MEKKAH & MADINAH
Dari Anas bin malik Radiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak
ada satu negeripun kecuali akan dimasuki oleh Dajjal
kecuali Makkah & Madinah. Tidak ada satu celahpun di
antara celah-celahnya kecuali dijaga oleh para malaikat,
mereka berbaris menjaga kedua negeri tersebut.
Kemudian Madinah & penduduknya mengalami gempa
3 kali, lalu Allah mengeluarkan semua orang munafik &
orang kafir.” (HR. Bukhari & Muslim)

G FITNAH YANG HAMPIR SAMA
DENGAN FITNAH DAJJAL
Dari Asma Radiallahu ‘Anhu berkata dalam hadits
tentang gerhana matahari, Rasulullah Salallahu ‘Alaihi
Wasallam bersabda: “Tidak ada satupun yang belum
pernah aku lihat, kecuali sudah aku lihat di tempatku ini
termasuk surga & neraka. Dan sesungguhnya aku diberi
wahyu bahwa kalian akan diuji di alam kubur seperti
fitnah Dajjal.” (HR.Bukhari & Muslim)

G PERISTIWA-PERISTIWA MENJELANG
MUNCULNYA DAJJAL
1. Penaklukan Konstantinopel
Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu bahwa
Rasulullah bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi
hingga pasukan Romawi sampai ke A’maq & Dabiq, lalu
kaum muslimin dari Madinah yang merupakan penduduk
bumi terbaik ketika itu, keluar menghadang mereka.
Ketika mereka saling berhadapan, pasukan Romawi
mengatakan: ‘Biarkanlah kami berhadapan dengan orang-
orang yang menghina kami, kami akan menghabisi mereka!’
Kaum muslimin menjawab: ‘Tidak, demi Allah, kami tidak
akan membiarkan kalian berhadapan dengan saudara kami.’
Lalu kaum muslimin memerangi mereka. Sepertiga dari
kaum muslimin melarikan diri dari peperangan, mereka

tidak akan diampuni oleh Allah & sepertiga gugur sebagai
syuhada’ terbaik di sisi Allah & sepertiga menang, mereka
tidak pernah terkena fitnah. Lalu kaum muslimin berhasil
menguasai Konstantinopel. Ketika kaum muslimin sedang
membagi harta rampasan perang & mereka & mereka
meletakkan senjata-senjata di bawah pohon Zaitun, tiba-tiba
setan berteriak kepada mereka: “Sesungguhnya Al-Masih
telah mengganti posisi kalian pada keluarga kalian.” Lalu
mereka keluar, ternyata berita itu bohong. Ketika mereka
memasuki wilayah Syam,dia keluar.
Ketika mereka bersiap-siap untuk perang, mereka
merapatkan barisan, tiba-tiba terdengar iqamat shalat
dikumandangkan, lalu Isa bin Maryam turun & mengimami
mereka. Ketika musuh Allah (Dajjal) melihatnya, maka
dia meleleh seperti garam6yang meleleh dalam air. Kalau
seandainya Isa membiarkan Dajjal, niscaya dia akan terus
meleleh lalu binasa, akan tetapi Allah hendak membinasakan
nya melalui tangn Isa. Kemudian Isa memperlihatkan kaum
muslimin darah Dajjal yang di tombaknya.” (HR.Muslim)

2. Tahun-Tahun Penuh Tipu Daya
Dari Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda:
”Sesungguhnya menjelang datangnya Dajjala ada beberapa
tahun yang penuh tipu daya, pada tahun-tahun ini orang
jujur dianggap dusta, pendusta dianggap jujur, orang yang
amanah dianggap khianat & orang yang khianat dianggap
amanah. Pada tahun-tahun ini Ruwaibidhah berbicara.”
Rasulullah bertanya: ”Apakah Ruwaibidhah ini?” Beliau
menjawab: “Orang fasik yang berbicara tentang urusan
umat.” (HR.Ahmad & Al-Bazzar)

3. Tidak Ada Hujan & Tumbuh-Tumbuhan
Dari Abu Umamah Radhiallahu ‘Anhu bahwa
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda:
“Sesungguhnya menjelang munculnya Dajjal, ada tiga
tahun yang sangat sulit. Pada masa itu manusia tertimpa
musibah kelaparan yang parah. Pada tahun pertama,
Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan
sepertiga hujannya & memerintahkan bumi untuk menahan
sepertiga tumbuhannya. Kemudian pada tahun kedua Allah
memerintahkan kepada langit untuk menahan dua pertiga
hujannya & Allah memerintahkan bumi untuk menahan
dua pertiga tumbuhannya. Kemudian pada tahun ketiga

Allah memerintahkan kepada langit agar menahan hujan
seluruhnya sehingga tidak ada satu tetes hujanpun yang
turun & Allah memerintahkan kepada bumi agar menahan
tumbuhan seluruhnya, sehingga tidak ada satupun tanaman
hijau yang tumbuh. Pada saat itu tidak ada satupun hewan
berkuku yang masih hidup kecuali yang dikehendaki Allah.”
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam ditanya: “Apa
yang bisa membuat manusia bertahan hidup pada masa
itu?” Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam menjawab:
“Tahlil, takbir & tahmid. Allah memberikan balasan kepada
mereka seakan mereka makan.”

G SYAHID TERTINGGI DI SISI ALLAH
Dari Abu Said Al Khudri ia berkata: “Suatu hari
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam pernah bercerita
kepada kami suatu cerita panjang tentang Dajjal. Di
antara yang beliau ceritakan kepada kami adalah:
Dajjal akan datang, tetapi ia diharamkan memasuki jalan-
jalan Madinah, kemudian ia tiba di tanah lapang tandus
yang berada dekat Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah
seorang lelaki yang terbaik di antara manusia atau termasuk
manusia yang terbaik menemuinya & berkata, ’Aku bersaksi
bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasalam kepada kami.’ Dajjal berkata
(kepada para pengikutnya), ‘Bagaimana pendapat kalian
jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi,
apakah kamu masih meragukan perihal (ketuhanan) ku?’
Mereka berkata, ‘Tidak!’ Maka Dajjal membunuhnya
lalu menghidupkannya kembali. Ketika telah dihidupkan ,
lelaki itu berkata, ‘Demi Allah aku sekarang lebih
yakin tentang dirimu dari sebelumnya.’ Maka Dajjal itu
hendak membunuhnya kembali, namun ia tidak kuasa
melakukannya.” (HR. Muslim)

Dari Abu Sa’id Al-Khudriy Radhiallahu ‘Anhu berkata,
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Tiba-
tiba seorang mukmin melihat Dajjal & berkata: ‘wahai
manusia, inilah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasalam, lalu Dajjal memerintahkan
agar orang ini dibelah, dia mengatakan: ‘Tangkap &
belahlah ia! ’ Lalu seluruh punggung & perutnya dihujani
pukulan. Lalu Dajjal mengatakan: ‘Apakah kamu beriman
kepadaku?’ Orang ini menjawab: ‘Engkau pendusta!’
Lalu Dajjal memerintahkan agar dia dibelah dengan

gergaji dari ubun-ubun sampai terpisah kedua kakinya.
Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potongan ini &
mengatakan: ‘Bangunlah!’ Lalu orang ini berdiri tegak;
Dajjal bertanya: ‘Apakah kamu masih tidak beriman
kepadaku?’ Orang ini menjawab: ‘Saya semakin yakin
tentangmu.’ Kemudian orang ini mengatakan: ‘Wahai
manusia, sesungguhnya dia tidak bisa melakukan ini kepada
orang lain setelahku.’ Lalu Dajjal menangkapnya & hendak
menyembelihnya. Akan tetapi Allah meletakkan tembaga di
antara leher sampai tulang selangkanya, sehingga Dajjal
tidak mampu menyembelihnya. Lalu Dajjal memegang kedua
tangan & kakinya, lalu dilemparkan. Dia mengira telah
melemparnya ke neraka, padahal dia terlempar ke dalam
jannah. Inilah orang yang paling tinggi nilai syahidnya di sisi
Allah Rabb Alam Semesta.” (HR.Muslim)

G TANDA-TANDA YANG DISEBUTKAN OLEH
DAJJAL TENTANG WAKTU KELUARNYA
Rasulullah pernah bersabda: “Demi Allah,
sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian karena
senang / benci. Aku kumpulkan kalian karena Tamim
ad-Dary, seorang pengikut Nashrani, telah berbaiat
masuk Islam & ia bercerita kepadaku tentang suatu
masalah yang sesuai dengan apa yang pernah aku
sampaikan kepada kalian mengenai Masih ad-Dajjal. Ia
bercerita bahwa ia pernah naik perahu bersama 30
orang lelaki dari daerah Lahm & Judzam yang terdiri
atas orang-orang yang berpenyakit kulit & lepra. Lalu
mereka terombang-ambing oleh ombak selama sebulan
di laut. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau di
tengah lautan hingga sampai ke daerah terbenamnya
matahari. Mereka duduk di sekitar perahu, lalu mereka
memasuki pulau itu. Kemudian mereka bertemu dengan
seekor binatang yang bulunya sangat lebat hingga tidak
kelihatan mana depan & mana belakangnya. Mereka
berkata kepada binatang itu, ’Celaka, binatang apa
kamu?’ Binatang itu menjawab, ‘Aku adalah Al
Jassasah’ Mereka bertanya, ‘Apakah Al Jassasah itu?’
Dia menjawab, ‘Wahai manusia, pergilah kalian
menemui lelaki yang berada di dalam biara itu, karena
ia sangat merindukan berita dari kalian.’ Kata
Tamim, ‘Ketika binatang itu menjelaskan sosok orang

yang ada di dalam biara, kami khawatir kalau-kalau itu
adalah setan. Lalu kami bergegas hingga kami
memasuki biara tersebut. Tiba-tiba di sana ada seorang
laki-laki yang sangat besar & tegap tubuhnya, kedua
tangannya dibelenggu ke kuduknya (tengkuk / belakang
leher), antara kedua lututnya, & mata kaki di rantai
dengan besi. Kami bertanya, ‘Siapakah engkau ini?’ Dia
menjawab, ‘Kalian telah ditakdirkan untuk memberikan
kabar kepadaku, karena itu beritahukanlah kepadaku
siapa sebenarnya kalian ini?’ Mereka menjawab, ‘Kami
adalah orang-orang dari Arab. Kami naik perahu &
terkatung-katung di laut dipermainkan ombak selama
satu bulan, kemudian kami terdampar di pulaumu ini
Dajjal mengatakan: ‘Beritahukanlah aku tentang kurma
di daerah Baisan?’ Kami bertanya, ‘Tentang apanya?’
Dia menjawab, ‘Aku bertanya kepada kalian tentang
kurmanya
apakah
masih
berbuah?’
Kami
menjawab, ‘Ya’ Dajjal berkata, ‘Sesungguhnya hampir
datang waktunya, dimana kurma itu tidak berbuah lagi.
Dajjal mengatakan, ‘Beritahukanlah aku tentang danau
Thabariyah?’ Kami bertanya ‘Tentang apanya?’ Dia
bertanya, ‘Apakah ada airnya?’ Kami menjawab, ‘Airnya
banyak sekali.’ Dia berkata, ‘Sesungguhnya hampir tiba
waktunya, dimana airnya akan kering.’ Selanjutnya ia
berkata lagi, ’Kabarkan kepadaku tentang mata air
negeri ‘Ain Zughor.’ Kami berkata, ‘Tentang apanya?’
Dia
menjawab,
‘Apakah
sumbernya
masih
mengeluarkan air yang dapat digunakan penduduknya
untuk menyiram tanamannya?’ Kami menjawab, ‘Airnya
banyak sekali, & penduduknya masih menggunakannya
untuk menyiram tanaman mereka.’ Dia berkata
lagi, ‘Tolong beritahukan kepadaku tentang Nabi orang
ummi,
apakah
yang
dilakukannya?’
Kami
menjawab, ‘Beliau telah berhijrah meninggalkan
Makkah ke Yatsrib.’ Dia bertanya, ‘Apakah orang-orang
Arab memeranginya?’ Kami menjawab, ‘Ya’ Dia
bertanya lagi, ‘ Apakah yang dilakukan terhadap
mereka?’ Lalu kami beritahukan bahwa beliau
menolong orang-orang Arab yang mengikuti beliau &
mereka mematuhi beliau. Dia bertanya, ‘Apakah benar

demikian?’
Kami
menjawab,
‘Benar’
Dia
berkata, ‘Ketahuilah bahwasannya lebih baik bagi
mereka untuk mematuhinya. Perlu saya beritahukan
kepada kalian bahwa saya adalah Al Masih (Ad Dajjal),
& hampir tiba waktunya saya diizinkan keluar, yang
nantinya saya akan berkelana di muka bumi, maka
tidak ada satu desapun melainkan saya singgahi
selama 40 malam Makkah & Thaibah (Madinah),
karena kedua kota ini diharamkan atas saya. Setiap
saya hendak memasuki salah satunya, saya dihadang
oleh seorang malaikat yang menjaganya.”
Shabiyah Fatimah binti Qais yang meriwayatkan
hadits ini lalu berkata: “Rasulullah Salallahu ‘Alaihi
Wasalam bersabda sembari mencocokkan tongkat
kecilnya di mimbar, ‘Inilah Thaibah, inilah Thaibah,
inilah Thaibah,’ Yakni Madinah. ‘Ingatlah, bukankah
aku telah memberitahukan kepadamu mengenai hal
itu?’ Orang-orang menjawab, ‘Ya’ Selanjutnya beliau
bersabda, ‘Saya heran terhadap cerita Tamim yang
sesuai dengan apa yag telah saya ceritakan kepada
kalian, juga tentang kota madinah & Makkah. Ketahuilah
berada di laut Syam & laut Yaman. Oh tidak, tetapi dia
akan datag dari arak Timur, dari arah Timur, dari arah
Timur’ & beliau menunjuk ke arah Timur.” (HR. Muslim)

G DAJJAL, PENDUSTA TERAKHIR
Dari Jabir bin Samrah Radhiallahu ‘Anhu
bahwasanya Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam
bersabda: “Sesungguhnya menjelang Kiamat banyak
muncul para pendusta, maka waspadalah terhadap mereka.”
(HR.Muslim)

Dari Samrah bin Jundub Radhiallahu ‘Anhu bahwa
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda:
“Sesungguhnya demi Allah, Kiamat tidak akan terjadi sampai
keluar 30 pendusta. Yang paling terakhir adalah pendusta
yang buta sebelah matanya lagi pendusta.” (HR.Ahmad)

G KEBINASAAN DAJJAL
Dari An-Nawwas bin Sam’an Radhiallahu ‘Anhu
bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda:

“Ketika Allah telah mengutus Isa bin Maryam, dia turun
di dekat menara putih sebelah timur Damaskus lalu Isa
memburu Dajjal hingga Isa menemukannya di daerah Babu
Ludd & berhasil membunuhnya.” (HR.Muslim)

K

eluarbiasaan yang ada pada diri Dajjal tersebut benar
adanya, bukan hiasan cerita dongeng, bukan pula
sebuah khayalan. Hal-hal luar biasa tersebut memang
ada pada diri Dajjal sebagai ujian & cobaan bagi
iman manusia di akhir zaman nanti. Di antara kiat-kiat
selamat dari Dajjal adalah :
G Menghapal Awal Surat Al-Kahfi
Dari Abu Darda’ bahwa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi
Wasalam bersabda: “Barangsiapa menghapal
sepuluh ayat bagian awal surat Al-Kahfi, dia
terselamatkan dari Dajjal.” (HR.Muslim)

Dari
hadits
An-Nawwas
bin
Sam’an
Radhiallahu
‘Anhu
bahwa
Rasulullah
Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: “Maka barang
siapa bertemu Dajjal, maka hendaklah dia membacakan
ayat-ayat pembukaan surat Al-Kahfi.” (HR.Muslim)

Dan dalam riwayat Abu Dawud:
“Sesungguhnya ayat-ayat itu adalah penyelamat kalian
dari fitnahnya.”

Iklan

Penulis:

just an ordinary person

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s